Hållbarhet

Vår hallbarhetspolicy är inspirerad av FN:s Agenda 2030, som innehåller de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Tre dimensioner bygger upp förutsättningarna för hållbar utveckling: det sociala, miljön och ekonomin. De globala målen innehåller alla tre dimensioner.

Hållbarhetens grundpelare
Green icon of a plus

Vi vill utnyttja naturens tillgångar effektivt för att bidra till en miljömässigt hållbar utveckling. Miljölagstiftningen skall endast utgöra en lägsta nivå för oss. Vi är certifierade för ekologisk produktion enligt (EG) nr 834/2007.

Vi vill ta ekonomiskt ansvar genom att behandla resurser på ett hållbart sätt för att trygga bolagets finansiella framtid.

Vi vill bidra till en hållbar social utveckling genom en företagskultur som bygger på öppenhet, icke-diskriminering, deltagande och ansvarstagande. 

Hållbar daglig hantering
Green icon of a plus

Vi fullgör vårt producentansvar genom att vara anslutna till FTI, och säkerställer därigenom hanterat materials framtida återvinning.

Papp, plast, etiketter och trä (pall) som används i vår produktion sorteras noga och återvinns. Likaså sorterar och återvinner vi hushållsavfall som metall, plast, papp, pant och matavfall.

Hållbara leverantörer
Green icon of a plus

Vi vill påverka det vi säljer och arbetar därför endast medgodkända leverantörer och samarbetspartners. Vi använder oss uteslutande av NON-GMO (icke genmanipulerande) samt NON-IRRADIATED (ej bestrålande) råvaror.

Hållbara alternativ till våra kunder
Green icon of a plus

Vi erbjuder alla kunder hållbara alternativ, till exempel plastmaterial av återvunnen PET (rPET) eller HDPE från biomassa.

Vi har även varit med och tagit fram plastfria komposterbara alternativ i form av papp och cellulosa och strävar efter att fortsätta med hållbara innovationer.

Kom igång

Redo att börja ett samarbete?

Kontakta oss eller läs mer om vår process så börjar vi ett samarbete.