Kvalitet är viktigt
för oss

Lagstiftningen för produktion av livsmedel/kosttillskott samt fodertillskott i Sverige ska garantera att alla produkter som når marknaden är säkra för målgruppen. På Nordisk Hälsokost & Livsmedel har vi satt ribban betydligt högre än den lagstiftade lägstanivån. Vi gör detta genom certifieringar inom livsmedelskvalitet och -säkerhet.

Loggo of nordisk hälsokost & livsmedel
Certifikat

Våra certifieringar

Vi är certifierade enligt dagligvaruhandelns framtagna certifieringsstandard IP Livsmedel. Utöver det är vi även certifierade för Ekologisk produktion.


Se nedan länkar till våra certifikat.
Livsmedelssäkerhet

Produkter att lita på

Våra tillsynsmyndigheter är Livsmedelsverket, Jordbruksverket samt extern kvalitetskontroll genom KIWA. Vår anläggning kontrolleras av Miljö & Hälsa i Stockholm Stad.

Green icon of a checkbox

Certifierad verksamhet

Hur säkerställs högsta kvalitet? Med våra certifieringar kontrolleras vi av externa organ som gör regelbundna revisioner för att säkerställa att vi följer de högt uppsatta kraven.

De bästa ingredienserna

En certifierad verksamhet ställer högre krav på ingredienser och leverantörer. Som kund kan du alltid vara säker på att ni får de bästa ingredienserna från etablerade leverantörer.

Godkänd för Fodertillskott

Produktion av fodertillskott kontrolleras av Jordbruksverket. Därför behöver anläggningen där fodertillskott produceras vara godkänd och kvalitetssäkrad via Jordbruksverkets kontroller.