segb

Vårt miljötänkande

 

Nordisk hälsokost anser det viktigt att ta vara på miljön då en stor del av råvarorna vi använder kommer från ekologiska odlingar. Vår miljöpolicy kan sammafattas i ett antal punkter.

 

 

1. Miljökrav
Vi skall utnyttja naturens tillgångar på ett effektivt sätt. De varor och tjänster som Nordisk hälsokost AB tillhandahåller skall uppfylla högt ställda miljökrav. Miljölagstiftningen och andra krav skall utgöra en lägsta nivå för oss.2. Ständig förbättring
Vi skall sträva mot en förbättring av verksamheten ur miljö- synpunkt genom att arbeta


3. Krav på leverantörer
Vi vill påverka det vi säljer och ställer därför krav på leverantörer och samarbets- partners. Vi arbetar aktivt för att miljöhänsyn skall tas i alla delar av verksamheten och köper INTE in råvaror som är genmodifierade eller bestrålade. Vi använder oss uteslutande av NON-GMO (icke genmanipulerade) samt NON-IRRADIATED (ej bestrålade) råvaror.

 

4. Daglig hantering
Nordisk hälsokost AB skall medverka till en bättre miljö genom att vår fastighet skall vara miljöanpassad. Den dagliga hanteringen av produkter skall ske på ett miljövänligt sätt. Miljövänliga rengöringsmedel med refill används till städning. Papper sorteras för återvinning och en speciell miljöstation används för eventuellt miljöfarliga sopor.

 

5. Återvinning

Nordisk hälsokost är anslutna till REPA

Vi strävar efter att alltid ta till vara på förpackningar, kartonger, burkar, hinkar, plastpåsar och annat emballage före att återanvända dessa i så stor mån som möjligt. Detta gör att vi minskar mängden avfall som går på deponi.

 

6. Transporter

Nordisk hälsokost AB använder sig av så miljövänliga transporter som möjligt och strävar efter att alltid effektivisera och minska mängden utgående gods genom en god planering.

 

 
stäng