segb

Vår kvalitet

 

Hälsokosttillverkning kontrolleras av Livsmedelsverket som, inom ramen för Livsmedelslagen, reglerar hur produktsäkerhet och kvalitetssäkring ska uppnås. Inom EU finns det även ett regelverk som Livsmedelsverket i sin tur har att rätta sig efter. För oss på Nordisk Hälsokost AB är det en självklarhet att följa gällande lagar och förordningar som regleras av Livsmedelsverket. Med hjälp av ett program för egenkontroll arbetar vi för att få bästa möjliga kvalitet på våra produkter.

 

Nordisk Hälsokost har självklart genomgått en HACCP-certifiering vilket borgar för att vi har säkra produkter fria från alergener och skadliga ämnen.

Nordisk hälsokost väljer leverantörer med ett gott rykte i branschen och detta underlättar vårt arbete samt ökar din trygghet som konsument. Du kan alltid lita på att Nordisk Hälsokosts produkter är tillverkade och hanterade enligt gällande lagar, regler och att de håller högsta kvalitet.

 

Våra produkter skall vara av sådan kvalitet att de väl överensstämmer med kundens förväntningar, behov och krav.

 

Vår personal ansvarar för att kunder/konsumenter tryggt kan äta säkra produkter.

 

Kvaliteten på produkterna skall vara sådan att kunderna gör kontinuerliga återköp - den bästa mätaren på prisvärd kvalitet.

 

Vi skall aktivt arbeta tillsammans med våra leverantörer och kunder för att säkerställa kvalitetsnivåer och leveranstider.

 

Produkterna skall levereras i rätt tid och på ett rätt sätt med en kundanpassad service.


Kvalitet är viktigt för oss!

omega-3-fatty-acids.jpg

 

 

 
stäng